คอร์สภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฉบับพิเศษ

สวัสดีครับ/ค่ะ 你好

คำศัพท์

ฝึกคำศัพท์ในบท สวัสดีครับ/ค่ะ เป็นภาษาจีน

บทสนทนา

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่เรียนจะต้องกดปุ่มเรียนเสร็จแล้ว ถึงจะเรียนหัวข้อต่อไปได้ครับ (จะมีเครื่องหมาย เช็คถูกสีขาว วงกลมฟ้าอยู่หน้าหัวข้อ ซึ่งหมายถึงเรียนเสร็จแล้วครับ) 

แบบทดสอบทุกแบบทดสอบต้องทำให้ถูกทุกข้อแล้วจะสามารถกดบทเรียนถัดไปได้ครับ