คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน
Current Status
Not Enrolled
Price
390 บาท

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน ฉบับพิเศษ

คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน ในชีวิตประจำวันฉบับพิเศษเป็นภาคต่อจาก คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน ในชีวิตประจำวันที่มี 9 บท ในเนื้อหาบทนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อที่นักเรียนสามารถนำไปเป็นพื้นฐานการติวสอบในคอร์ส Hsk 1 

บทเรียนจะเป็นการสนทนาระหว่าง ผู้พูด 2 คนเป็นประโยคภาษาจีน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อภาษาจีนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น มีการฝึกคำศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกเขียน และฝึกการฟัง การพูด จากบทสนทนาจริงๆ


CHINESE LESSON (课堂)

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด
คอร์สภาษาจีนพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฉบับพิเศษ