HSK 1
Current Status
Not Enrolled
Price
390 บาท

ตะลุยข้อสอบ HSK 1

HSK คืออะไร? เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อวัดผลความรู้ความสามารถภาษาจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก HSK แบ่งออกเป็น 6 ระดับ โดยระดับเริ่มต้นคือระดับ 1 ระดับสุดท้ายคือระดับ 6

ในปัจจุบันหลายๆบริษัทจะใช้ ผลสอบ HSK เป็นตัวชี้วัดทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาจีน ซึ่งหากมีผลสอบที่ดี โอกาสในหน้าที่การงานก็จะตามมาครับ ดังนั้นสำหรับคนที่เริ่มต้นเรียนจีน การสอบ HSK1 ให้ผ่าน ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาภาษาจีนของตัวเองและระดับ HSK ที่จะสูงขึ้นในอนาคต

คอร์สนี้เป็นการตะลุยโจทย์ HSK1 พร้อมครูกาย 5ชุด และทำข้อสอบจำลองด้วยตัวเองอีก 5ชุด และฝึกจำคำศัพท์ 150 คำ

 

CHINESE LESSON (课堂)

ดูคอร์สเรียนทั้งหมด