คอร์สภาษาจีน
Current Status
Not Enrolled
Price
390 บาท

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนออนไลน์ พื้นฐาน ในชีวิตประจำวัน

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ พื้นฐานในชีวิตประจำวันมี 9 บท บทเรียนจะประกอบด้วย คำศัพท์ บทสนทนา ไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเนื้อหาที่ครูกายจัดทำขึ้นตามประสบการณ์และเป็นคำพูดที่คนจีนใช้เป็นปกติ อีกทั้งบทเรียนนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดในการสอบ HSK ได้อีกด้วย